Begraven op een natuurbegraafplaats

8 juli 2024 14:00

Begraven op een natuurbegraafplaats
Ook in de Noordoostpolder wordt de interesse om te worden begraven op een natuurbegraafplaats groter. Dat is een plek in de natuur waar het begraven van een kist of urn mogelijk is met meestal eeuwigdurende grafrust. In Flevoland zijn geen natuurbegraafplaatsen omdat de minimale diepte waarop begraven moet worden 65 cm is en tegelijkertijd de graven boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand moet liggen (35 cm). Daar voldoet onze omgeving niet aan.

Voor- en tegenstanders van natuurbegraven
Voorstanders vinden het een fijne gedachte dat hun lichaam weer opgenomen wordt in de natuur en dat hun lichaam daar eeuwige grafrust vindt. Ook hoeft er geen onderhoud aan het graf gepleegd te worden, de natuur neemt het graf immers over.
Maar er zijn ook tegenstanders van natuurbegraven. Zij vinden dat de vegetatie en de bodem worden verstoord en dat het milieu wordt vervuild door allerlei reststoffen van het menselijk lichaam.
Onderzoek wijst uit dat die reststoffen verwaarloosbaar zijn en natuurbegraven ook kan bijdragen aan beter natuurbeheer, afhankelijk van het aantal graven per hectare en het gebruik van natuurlijke materialen (kleding, kisten en grafversiering). Aan de andere kant is het wel een belasting voor de natuur dat er soms toegangswegen, parkeerplaatsen en andere voorzieningen moeten worden gebouwd.

Welke natuurbegraafplaats kiezen?
Er zijn nogal grote verschillen tussen diverse natuurbegraafplaatsen. Die uiten zich in aanwezigheid van faciliteiten zoals horeca, mogelijkheden voor een ceremonie, de oppervlakte van een natuurbegraafplaats, de grafafstand en of er kisten en ook urnen begraven mogen worden. Ook is eeuwigdurend grafrecht niet overal mogelijk. Hier moet dus goed op worden gelet.

Drie natuurbegraafplaatsen in de buurt van de Noordoostpolder
De dichtsbijzijnde natuurbegraafplaatsen zijn:
1. Bremer Wildernis in Sondel, Friesland
Afstand: 35 kilometer. Vanaf bushalte Kruspaed is het 15 minuten lopen.
Het is een rustig gelegen natuurbegraafplaats tussen akkers en bos. Er is een parkeerplaats aanwezig en een ceremoniële buitenruimte. Er is geen horeca. U kiest samen met de beheerder een plek. Het grafrecht is eeuwigdurend en de prijs voor een eenpersoonsgraf is momenteel € 3.750,- en voor een urngraf vanaf € 1.875,-.
2. Fryslân in Nieuwe Horne, Friesland
Afstand: 40 kilometer. Vanaf bushalte Sportcentrum is het 10 minuten lopen.
Het is een jong essenbos met waterpartijen en slootjes. Er is een parkeerplaats aanwezig en twee ceremonieplekken waarvan een half overdekt. Er is geen horeca. U kiest samen met de beheerder een plek. Het grafrecht is voor 250 jaar en ook hier is de prijs voor een eenmansgraf € 3.750,- in 2024 en voor een urngraf € 1.875,-.
3. Espelerbos in Nunspeet.
Afstand 49 kilometer.
Het is een uitgestrekt bosgebied met een groot assortiment aan boomsoorten. In het nabijgelegen hotel Mennorode is gelegenheid voor samenkomst en catering. Het grafrecht is eeuwigdurend en hier variëren de prijzen iets afhankelijk van de plek van begraven. Gemiddeld wordt hier € 7.500,- voor een eenmansgraf betaald.