Privacy verklaring

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Daarom houden wij ons aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw recht op inzage en bieden u de mogelijkheid uw persoonsgegevens in te zien, te controleren of te laten verwijderen. Ook is het mogelijk om op uw verzoek een gegevensexport aan te leveren met gegevens die wij met uw toestemming gebruiken.

Wij houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Om een uitvaart goed, op de juiste manier en op maat te kunnen regelen en/of de vragen die u stelt aan Corridor uitvaartverzorging goed te kunnen beantwoorden, zijn bepaalde gegevens noodzakelijk. Deze gegevens worden ons op diverse manieren gecontroleerd op juistheid.

Hiervoor verzamelen wij de volgende gegevens:

* Algemene gegevens:
Tijdens het bespreken van de uitvaart vullen wij de naam, adres, postcode, woonplaats, overlijdensdatum, tijdstip van overlijden, overlijdensadres, geboortedatum, geboorteplaats en Burger Service Nummer (BSN) van de overledene en opdrachtgever(ster) in. Deze gegevens gebruiken wij om de uitvaart te boeken en de gegevens voor de gemeente te kunnen verwerken.
* Uw e-mail adres:
Uw e-mailadres gebruiken wij om u te informeren wanneer de rouwbrief gereed is voor het drukken en het toesturen van belangrijke informatie met betrekking op de uitvaart.
* Uw telefoonnummer:
Wij gebruiken uw telefoonnummer als er vragen of onduidelijkheden zijn over de uitvaart. En voor vervolg afspraken tussen het overlijden en de uitvaart. Dit geschiedt in overleg met u ook middels What's app.
* Betaalgegevens:
Om de uitvaart te kunnen betalen, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer de betaling is verricht worden uw gegevens in onze administratie en bij de bank verwerkt en opgeslagen om uw betaling aan de uitvaart te kunnen koppelen.
* Verkeersgegevens:
bij elk bezoek aan onze website worden er verkeersgegevens opgeslagen. Bijvoorbeeld uw surfgedrag op de website en welke artikelen er worden bekeken. De reden hiervan is om de website beter en gebruiksvriendelijker te maken.
* Om te voorkomen dat u meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen en om onze service te verbeteren, maken wij notities van de klantcontacten die wij bewaren.
* Bewaartermijn:
Zolang als nodig om de uitvaart af te handelen, worden uw gegevens door ons bewaard. Indien u geen account meer bij ons heeft worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens langer te bewaren (waaronder de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens? 
* Het verwerken van de besproken uitvaart.
* De aangifte van overlijden bij de gemeente, het bestellen van een graf of boeking in een crematorium mocht het nodig zijn.
* Voor het afleveren van een bestelling, zoals een bloemist. Dan kunnen wij uw gegevens doorgeven aan andere partijen.

De bescherming van de privacy is erg belangrijk. Daarom zijn de computersystemen en internet applicaties goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot persoonsgegevens.

Corridor uitvaartverzorging verkoopt of verhuurt nooit persoonlijke gegevens. Wij stellen alleen gegevens ter beschikking aan derden die nauw zijn betrokken bij het uitvoeren van de uitvaart. Alle werknemers van Corridor uitvaartverzorging en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwlijkheid van alle gegevens te waarborgen.

Vragen of klachten
Als u vragen of klachten hebt over de verwerking van de persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.