Wie spreekt er tijdens een uitvaart?

30 mei 2017 11:10

In de voorbereiding op een afscheidsbijeenkomst komt ook de vraag aan de orde, wie er spreekt tijdens de bijeenkomst. Voorop staat dat de invulling van de bijeenkomst een unieke gebeurtenis is met een eigen sfeer. Belangrijk is dat deze sfeer past bij de overledene, maar ook bij de directe nabestaanden.
De uitvaartleider is verantwoordelijk voor het soepel verlopen van het afscheid en daar hoort een goede tijdsplanning bij.

Is de keuze gevallen op een kerkelijk afscheid, dan wordt de plechtigheid in nauw overleg met de voorganger ingevuld. Doorgaans spreken tijdens zo'n afscheid familieleden. Het is belangrijk om de teksten op elkaar af te stemmen als er meerdere sprekers zijn, om herhalingen te voorkomen.
De tijdsduur van de plechtigheid loopt uiteen van 50 tot ongeveer 75 minuten.

Bij een afscheidsbijeenkomst in een crematorium moet de tijdsduur vooraf bekend zijn in verband met de reservering van de aula en koffiekamer. De standaard tijd is 45 minuten aula en 45 minuten koffiekamer. U kunt daar altijd van afwijken, mits dit vooraf is afgesproken. Er hangt ook een prijskaartje aan.

Mocht u kiezen voor een eigen locatie om afscheid te nemen, dan is er ruimte voor meer sprekers. Het blijft in alle gevallen belangrijk om dit in overleg te doen met de uitvaartleider.
Een gouden regel is dat 10 minuten spreektijd (per spreker) maximaal is.

Als u beeldmateriaal wilt laten zien, is het verstandig om tijdens het spreken geen wisselende beelden te gebruiken. Maar dit kan wel heel goed tijdens een muziekstuk. Muziek is ook een geweldig middel om de unieke sfeer van een afscheidsbijeenkomst weer te geven.